به گزارش جذاب به نقل از  “توریسم” در میان این تفاوت های فرهنگی جالب،در برخی کشورها خوردن جانوران البته از نوع زنده مرسوم است و این روزها بیشتر تبلیغ می شود تا بلکه توریست ها را به سمت خود بکشاند. موجودات زنده ای که به عنوان غذا سِرو می شوند در هر نقطه ای از دنیا روش خاصی برای خوردن غذا ،تهیه و انتخاب مواد اولیه ،نحوه طبخ و … وجود دارد.  به گزارش جذاب به نقل از  “توریسم” در میان این تفاوت های فرهنگی جالب،در برخی کشورها خوردن جانوران البته از نوع زنده مرسوم است و این روزها بیشتر تبلیغ می شود تا بلکه توریست ها را به سمت خود بکشاند. در ادامه فهرستی از موجودات زنده ای که به عنوان غذا سِرو می شوند را می خوانید: اختاپوس سرزنده از درون ظرف به شما سلام می گوید!خوردن اختاپوس زنده

موجودات زنده ای که به عنوان غذا سِرو می شوند

در هر نقطه ای از دنیا روش خاصی برای خوردن غذا ،تهیه و انتخاب مواد اولیه ،نحوه طبخ و … وجود دارد.

 به گزارش جذاب به نقل از  “توریسم” در میان این تفاوت های فرهنگی جالب،در برخی کشورها خوردن جانوران البته از نوع زنده مرسوم است و این روزها بیشتر تبلیغ می شود تا بلکه توریست ها را به سمت خود بکشاند.

در ادامه فهرستی از موجودات زنده ای که به عنوان غذا سِرو می شوند را می خوانید:

موجودات زنده ای که به عنوان غذا سِرو می شوند/عکس

اختاپوس سرزنده از درون ظرف به شما سلام می گوید!خوردن اختاپوس زنده نه فقط در شرق بلکه در رستورانهای غرب نیز پرطرفدار است.

موجودات زنده ای که به عنوان غذا سِرو می شوند/عکس

خوردن قورباغه زنده ای که با دو چشم سیاهش از درون بشقاب به شما خیره است شاید باب میلتان نیست اما در ژاپن بسیار پرطرفدار است!

موجودات زنده ای که به عنوان غذا سِرو می شوند/عکس

در چین خوردن بچه موش زنده تازه متولد شده خیلی عادی است!

موجودات زنده ای که به عنوان غذا سِرو می شوند/عکس

خوردن میگو زنده در ژاپن و ویتنام مرسوم و البته محبوب است!

موجودات زنده ای که به عنوان غذا سِرو می شوند/عکس

خوردن ماهی زنده به دو صورت انجام می شود: یکی همانطور که ماهی در ظرف در حال شناست ،دومی هنگامی که ماهی زنده در بشقاب با سبزیجات و سس تزیین می شود.

موجودات زنده ای که به عنوان غذا سِرو می شوند/عکس

یکی دیگر از بی رحمانه ترین نوع غذا ،خوردن مغز میمون به طور زنده است که هنوز هم در بخشی از آسیا خورده می شود.

 

منبع مطلب :

http://www.jazzaab.ir/